претставување
приказ
проекти
стапи во контакт
MK  |  UK  |  BG
© 2012 promoAdvert TIA
TIA HOLO DISPLAY е моќен начин на презентација на
Вашиот производ. Тој е дисплеј што ги комбинира
реалноста и фикцијата, дизајниран да ги претстави
производите во комбинација на слободно лебдечки
холограмски видео елементи.

За време на својот фасцинантен визуелен ефект,
веднаш станува центар на вниманието во било кое
продажно место или изложбен штанд.

Уникатната способност на TIA HOLO DISPLAY да
прикаже вистински производи во виртуелен простор
исполнет со визуелизации кои го промовираат и
засилуваат брендот го прави досега најефективната
комуникациска алатка.
|     видео 1
|     видео 2
|     видео 3
|     видео 4
|     видео 5