претставување
приказ
проекти
стапи во контакт
MK  |  UK  |  BG
© 2012 promoAdvert TIA
ПРОМОАДВЕРТ ТИА е основана 2010 год како ИСИСТМ ДТ ПРОПАГАНДА. Неодамна се ребрендираше во
ПРОМОАДВЕРТ ТИА. Речиси една деценија искуство во областа на маркетингот на оснивачите  на оваа
млада компанија ја оформи единствената цел на истата - промовирање на нови и уникатни начини на
рекламирање.

За нас иновацијата во маркетингот е водечка мисла која не води и по која се движиме. Вашиот бизнис и
Вашиот производ и нивната промоција е нашиот врвен приоритет.

Нашите системи се единствени на Македонскиот пазар и пошироко и како такви нудат и единствен начин
на презентација на Вашите производи и оформување на Вашите маркетинг стратегии.

Цврсто сме убедени дека користењето на нашите системи ќе придонесе до брз развој на Вашиот бизнис.